۱۳۸۸ شهریور ۱۰, سه‌شنبه

نقطه ها.....

وقتی این صفحه را میساختم متوجه نقطه هایی شدم که در زمین صفحه استفاده شده بود، بی اختیار رفتم به دوران کودکی و کتابی که خوانده بودم. وقت کودک بودم کتابی خوانده بودم به نام نقطه ها. کتاب جالبی بود، چیزی در باره نقطه ها میگفت که شاید هنوز هم در موردش فکر نمی کردم اگر آن کتاب را نخوانده بود. "نقطه ها جمع میشوند.... نقطه ها الف می شوند.... نقطه ها ما میشوند..." و دیگر همچون چیزی های در مورد اینکه نقطه ها چه چیز هایی میشوند مرا به تفکر وا میداشت بیشتر و بیشتر متوجه اهمیت نقطه ها میشدم.

بعد تر ها هر زمانی که به نقطه ی بر میخوردم اهمیتش برایم روشن تر میشد. معلم هندسه ما میگفت نفطه مبدا هر خط است و معلم خوشنویسی نقطه ها را معیار اندازه گیری حروف بیان میکرد. معلم انشاء ما بر نقطه گذاری تأکید میورزید و می گفت هر جمله جدید را بعد از گذاشتن نقطه باید شروع کرد. معلم جغرافیای ما آفتاب را مرکز نظام شمسی، نقطه ی که همه سیارات بدورش میگردند معرفی کرد و در کلاس فیزیک و کیمیا (شیمی) هر انفجاری از یک نقطه آغاز میشد. هنگامی که به انترنت دسترسی پیدا کردم متوجه شدم اگر نقطه وجود نمی داشت چگونه ممکن بود به همه این صفحات دست رسی یافت؟

حالا وقتی آغاز همه چیز از یک نقطه میگردد، چرا نباید من و تو نیز آغازی برای یک شروع جدید باشیم؟ پس نقطه ی از تغییر باش، برای خودت و برای دیگران.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر